Ke všem objednávkám nad 2000 Kč doprava ZDARMA

Reklamační řád

I když se maximálně snažíme, aby vám lahve dorazili v pořádku a ve skvělé formě, může některá část řetězce klopýtnout a láhve dorazit v nepořádku. V takovém případě postupujte podle návodu, a hlavně nám dejte co nejdříve vědět, abychom se mohli domluvit na nápravě.

Pokud je zásilka poničená při převzetí

Zásilku při převzetí zkontrolujte. Pokud je obal poničený, prosakuje nebo zásilka vykazuje znaky otevření, odmítněte zásilku převzít a napište nám na reklamace@labastide.cz.

Pokud jste již zásilku převzali, zavolejte nám okamžitě na +420 777 679 286, nejpozději do 3 dnů od doručení. Budeme od vás potřebovat fotografie poničených kusů, pošlete nám je na email: reklamace@labastide.cz. Poničené lahve ještě chvíli uchovejte. Můžeme je potřebovat pro reklamační řízení u dopravce. Dáme vám vědět, až je budete moct zničit.

Reklamace

Pokud je na zásilce nějaká vada, dejte nám to vědět na reklamace@labastide.cz. Jestliže je víno chuťově vadné (je cítit korek, myšina, oxidáza), uchovejte nedopitý vzorek vína a dejte nám vědět na +420 777 679 286 nebo nebo reklamace@labastide.cz. Zbývající víno u vás vyzvedneme pro ověření vady.

Může se také jednat o situace, kdy lahve neodpovídají objednávce nebo jsou jinak poškozené (například vykazují známky otevření nebo jiného narušení).

Ze zákona máte nárok na výměnu vadných lahví. Můžeme se ale společně domluvit na jiném vhodném řešení.

Nesprávné nebo jinak vadné lahve prosím nelikvidujte, budeme je od vás chtít vyzvednout, pokud se nedohodneme jinak.

Nelze reklamovat

Víno vyžaduje určité podmínky skladování. Stejně jako máslo patří do lednice, jinak se zkazí, víno je potřeba uchovávat vleže, za konstantní teploty a mimo dosah ostrého světla. Příliš nízká ale i vysoká teplota víno poškodí. Rozhodně tedy nepatří do nevytápěné garáže, kde může zmrznout, ani do zimní zahrady, kde se v létě může zahřát na příliš vysokou teplotu. Můžeme po vás požadovat prokázání, že tyto podmínky byly dodrženy. V případě nedodržení podmínek nebude reklamace uznána.

Nelze reklamovat dopité lahve vína nebo láhve, ve kterých zbývá méně než ½ tekutiny, nebo pokud jste již víno zlikvidovali.

Na co máte právo a jak reklamace řešíme

Proces reklamace

Po nahlášení reklamace vám emailem zašleme potvrzení o uplatnění reklamace. Reklamaci vyřídíme do 30 dnů. Pokud bychom tuto lhůtu nestihli, můžete odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. O vyřízení reklamace vám vydáme potvrzení.

Vaše práva (anebo co říká zákon přesně)

Odpovědnost Bastidy za vady se řídí § 2161 občanského zákoníku. Podle něj odpovídám za to, že v okamžiku, kdy zásilku převezmete, bude zboží:

  • odpovídat ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  • dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Bastida dále odpovídá, že vedle ujednaných vlastností

  • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Zdá se vám to složité? V lidském jazyce máme v Bastidě zejména povinnost dodat vám ty lahve, které jste si objednali, v množství, které jste si objednali, a v okamžiku převzetí nepoškozené a nezkažené.

Ze zákona můžete požadovat dodání nové věci nebo její opravu. Protože jsme dosud nepřišli na to, jak opravit láhev vína, máte v případě vady nárok na výměnu. Můžeme se ale domluvit na jiném způsobu řešení reklamace. Pokud bychom lahev, kterou reklamujete, už neměli, poskytneme vám slevu nebo vám vrátíme peníze.

Pokud jste spotřebitel, reklamaci můžete uplatnit na vady, které se projevily v době do 2 let od doručení zásilky. V průběhu prvního roku od převzetí platí, že vada existovala už při převzetí, pokud to tedy nevylučuje povaha vady.

Pokud nejste spotřebitel, máte povinnost prohlédnout si zásilku po jejím převzetí. Je vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zásilky.